#

AİTM EK IV

#

AİTM EK IV TADİLAT ONAYI

Bir tam aracın imalatından ya da imalat çok aşamalı ise her bir fazın tamamlanmasından sonra veya hizmet süresinde, aracın niteliğini (Ek VI’da belirtilen hususlar hariç olmak üzere, tip onayı kapsamındaki tanıtım paketinde kayıt altına alınan özellikleri) bu Yönetmelikte veya diğer mevzuatta izin verilen çerçevede değiştirecek şekilde yapılan işlemi.

TESTTURK A.Ş. AİTM EK IV tadilat onayı hizmeti yanı sıra, farklı regülasyon alanlarında da hizmet vermektedir.

AİTM EK IV Tadilatlar Madde 2 Genel Hükümler aşağıdaki gibidir:

2.1- MARTOY, TORTOY, MOTOY ve bu Yönetmelik kapsamında belgelendirilmiş araçlarda imalatından sonra tadilat yapılabilir.

2.2- MARTOY, TORTOY, MOTOY ve bu Yönetmelik uygulamalarından önce trafiğe çıkmış, kayıt ve tescilleri yapılmış araçlar üzerinde tadilat yapılabilir.

2.3- Bir aracın motor ve şasi değişikliği dışında kısmi komplelerinin aynı karakterdeki orijinalleri veya ana üreticinin onayladığı alternatifleri (tip onayı kapsamında bulunan) ile değiştirilmesi tadilat kapsamında değildir. Ancak Karayolları Trafik Kanununun 32 nci maddesi hükümleri saklıdır.

2.4- Ekonomik ömrünü doldurması veya başka nedenlerle hurda olduğu saptanmış olan ve trafik kaydı silinmiş bulunan araçlara tadilat yapılamaz ve yeniden tescil edilemez.

2.5- Madde 4.6 kapsamındaki dingil tadilatı dışında aracın teknik olarak müsaade edilen azami yüklü kütlesi arttırılamaz. Birinci aşama imalatçısının yazılı izni olmadan hiçbir aracın kütlelerinde teknik kapasiteleri aşılamaz. Ancak, bu Yönetmeliğin diğer hükümlerinin sağlanması ve yaptığı işlemle ilgili sorumluluk tadilatçıda olması kaydıyla, 5 yaşından büyük araçlarda birinci aşama imalatçısının yazılı izni aranmayabilir. Ayrıca, yapılan değişiklikler nedeni ile geçersiz olan fren, kütleler ve boyutlar vb. diğer tip onay belgeleri yerine yeni tip onay belgeleri veya teknik servis raporlarının alınması zorunludur.

2.6- Münferit tadilatlarda tahribatlı deneyler uygulanmaz. Başvuru sahibinin sunduğu ve aracın alternatif şartlara uygun olduğunu gösteren bilgiler esas alınır. Alternatif şartların yerine getirilemediği durumlarda, bununla ilgili gerekçelerin onay kuruluşunca veya görevlendirdiği kuruluşça uygun bulunması durumunda ilgili teknik düzenlemelerin tahribatlı testleri dışındaki teknik muayene şartları esas alınır.

2.7- 2007/46/AT Yönetmeliğinin Ek XVII’sinin ilgili hükümlerinden tadilat uygulamalarında yararlanılabilir.

2.8- 2007/46/AT Yönetmeliğinin Ek XVII’si çerçevesinde çok aşamalı tip onayı, başka bir imalatçı tarafından dönüştürülmüş veya tadilat yapılmış araçlar bakımından da geçerlidir. Araçlarda 2007/46/AT Yönetmeliğinin Ek XVII’sinin hükümleri uygulanarak bu Yönetmelikte belirtilen tadilatların yapılmasına izin verilir.

2.9- Araçların boş ağırlık ve azami yüklü ağırlıkları ile bunların dingillere dağılımını değiştirecek tadilatlarda, imalatçı etiketi ile ilgili 2007/46/AT Yönetmeliğinin Ek XVII’sinin 4 üncü maddesi ve alt maddeleri ile İlavesinde yer alan hususlar da uygulanır.

Paylaş:

Müşteriler ne diyor?

İşte müşteri yorumları...

#

Ücretsiz teklif isteyin

Teknik uzmanlarımızdan cevap ve tavsiyeler alın!