#

AB/347/2012

#

AB/347/2012 MOTORLU ARAÇLARIN BELİRLİ KATEGORİLERİ İÇİN GELİŞMİŞ ACİL FRENLEME SİSTEMİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI

Bu Yönetmeliğin amacı, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümleri uyarınca, araçların yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uyma zorunluluğunu yerine getirmek üzere, motorlu araçların belirli kategorileri için gelişmiş acil frenleme sistemi ile ilgili hükümleri ve bunların uygulanmasına ait usul ve esasları belirlemektir.

TESTTURK A.Ş. AB/347/2012 motorlu araçların belirli kategorileri için gelişmiş acil frenleme sistemi ile ilgili tip onayı hizmeti yanı sıra, farklı regülasyon alanlarında da hizmet vermektedir.

AB/347/2012 kapsamında belirtildiği gibi, Yönetmelik aşağıdakiler için geçerlidir:

1. Bu Yönetmelik, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen araçlar hariç olmak üzere, MARTOY’un Ek II’sinde tanımlandığı şekilde M2, M3, N2 ve N3 kategorisi araçlara uygulanır.

2. Bu Yönetmelik;

(a) Azami kütlesi 3,5 tonu aşan, 8 tonu aşmayan N2 kategorisi yarı römork çekici araçlara,

(b) Sınıf A, Sınıf I ve Sınıf II olan M2 ve M3 kategorisi araçlara,

(c) Sınıf A, Sınıf I ve Sınıf II olan M3 kategorisi körüklü araçlara,

(ç) MARTOY’un Ek II’sinin Kısım A’sının 4.2 ve 4.3 maddelerinde belirtilen M2, M3, N2 ve N3 kategorisi arazi tipi araçlara,

(d) MARTOY’un Ek II’sinin Kısım A’sının 5 inci maddesinde belirtildiği şekilde M2, M3, N2 ve N3 kategorisi özel amaçlı araçlara,

(e) Üç dingilden fazla dingile sahip olan M2, M3, N2 ve N3 kategorisi araçlara UYGULANMAZ.

Paylaş:

Müşteriler ne diyor?

İşte müşteri yorumları...

#

Ücretsiz teklif isteyin

Teknik uzmanlarımızdan cevap ve tavsiyeler alın!